Cjenik najma tehničke opreme i usluga u pdf obliku

Vrijedi od 1. ožujka 2024. godine

 I. POZORNICE, OPREMA I USLUGE ARENA / DRUGE LOKACIJE

R. br.

Naziv opreme

Jedinična
mjera

Jedinična
veličina

Cijena po danu po jedinici mjere €

PDV 25%

Ukupno EUR

1.

Pozornica

 

 

 

 

 

1.1.

Pozornica*

1

9,50

2,38

11,88

2.

Pokrov uz pripadajuću pozornicu* (osim Arene)

1

6,65

1,66

8,31

3.

Dodatne stepenice

 

 

 

 

 

3.1.

Dodatne stepenice 1m širine - gazište

kom

1

4,40

1,10

5,50

3.2.

Dodatne stepenice 1,50m širine - gazište

kom

1

6,00

1,50

7,50

3.3.

Dodatne stepenice 2m širine - gazište

kom

1

8,50

2,13

10,63

4.

Podesti raznih veličina*

1

8,60

2,15

10,75

5.

Tornjevi

 

 

 

 

 

5.1.

Tornjevi baze 2x2m - visina bez statičkih ojačanja

1m3

1

34,50

8,63

43,13

5.2.

Tornjevi baze 3x3m - visina bez statičkih ojačanja

1m3

1

44,00

11,00

55,00

6.

Zaštitno sigurnosna ograda ispred pozornice visine 1m*

m dužni

1

10,50

2,63

13,13

7.

Stolice / postavljanje*

kom

1

1,30

0,33

1,63

8.

Ostale konstrukcije i usluge po zahtjevu*

   

Po ponudi

   

9.

Tranzene i rampe*

kom

1

4,30

1,08

5,38

10.

Montaža/demontaža za točke 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.

1

13,50

3,38

16,88

11.1.

Gazebo šator 4x4m*

kom

1

166,00

41,50

207,50

11.2.

Montaža/demontaža gazebo šatora

kpl

1

216,00

54,00

270,00

12.

Kupola

 

 

 

 

 

12.1.

Kupolasta krovna konstrukcija 8x5x5m

kom

1

530,00

132,50

662,50

12.2.

Cerada za kupolastu krovnu konstrukciju

kom

1

200,00

50,00

250,00

12.3.

Montaža/demontaža kupole

kom

1

820,00

205,00

1.025,00

13.

Filmsko platno Arena, postavljeno, 22,5x9,5m

kpl

1

2.050,00

512,50

2.562,50

14.1.

Montaža/demontaža/najam fil.platna Arena 22,5x9,5m

kpl

1

23.000,00

5.750,00

28.750,00

14.2.

Svaki sljedeći dan najma platna iz točke 14.1.

dan

1

2.050,00

512,50

2.562,50

15.1.

Zračno filmsko platno 7,32x4,12

kom

1

330,00

82,50

412,50

15.2.

Montaža/demontaža zračnog platna

kpl

1

483,00

120,75

603,75

16.

Projektor Eiki LC HDT-1000

kom

1

530,00

132,50

662,50

17.

Zvučnici FBT

set

1

160,00

40,00

200,00

18.

Drvene kućice*

 

 

 

 

 

18.1.

2x2m, 4m2

         
 

Pula

kom

1

384,00

96,00

480,00

 

Vanjske lokacije (max 10 km izvan gradskog područja)

kom

1

474,00

118,50

592,50

18.2.

3x2m, 6m2

         
 

Pula

kom

1

512,00

128,00

640,00

 

Vanjske lokacije (max 10 km izvan gradskog područja)

kom

1

595,00

148,75

743,75

18.3.

Heksagon, 8m2

         
 

Pula

kom

1

680,00

170,00

850,00

 

Vanjske lokacije (max 10 km izvan gradskog područja)

kom

1

768,00

192,00

960,00

19.

Barski stol

kom

1

6,00

1,50

7,50

20.

Plakatiranje/broj plakata

 

 

 

 

 

20.1.

do 5

kom

B3

2,00

0,50

2,50

20.2.

do 7

kom

B3

2,50

0,63

3,13

20.3.

do 15

kom

B3

3,00

0,75

3,75

20.4.

>15

kom

B3

Po ponudi

20.5.

do 5

kom

B2

2,50

0,63

3,13

20.6.

do 7

kom

B2

3,00

0,75

3,75

20.7.

do 15

kom

B2

4,00

1,00

5,00

20.8.

>15

kom

B2

Po ponudi

20.9.

do 5

kom

B1

3,00

0,75

3,75

20.10.

do 7

kom

B1

4,00

1,00

5,00

20.11.

do 15

kom

B1

4,80

1,20

6,00

20.12.

>15

kom

B1

Po ponudi

20.13.

do 7

kom

125x250cm

54,50

13,63

68,13

20.14.

do 15

kom

125x250cm

68,00

17,00

85,00

20.15.

>15

kom

125x250cm

Po ponudi

21.

Rad djelatnika

 

 

 

 

 

21.1.

Kinooperater/AV tehničar

sat

1

24,00

6,00

30,00

21.2.

Skelar/pomoćni radnik

sat

1

13,50

3,38

16,88

22.

Prijevoz za potrebe programa

tura

1

40,00

10,00

50,00


Napomene

Točka br. 1.1.

a) Za pozornicu u Areni cijena podrazumijeva veličinu pozornice 20x12 m, visine 1,50 m s pripadajućom ogradom visine 1 m te pripadajućim stepeništem. Povećanje kvadrature pozornice naplaćuje se prema važećem cjeniku.  Osnovna postava podrazumijeva pozornicu montiranu 01. 6.-31. 8.tekuće godine, a van tog termina se smatra dodatnim najmom i posebno se ugovara.

b) Za pozornice na ostalim lokacijama cijena najma pozornice, visine 1,50 m, podrazumijeva i pripadajuću ogradu visine 1 m i jedno pripadajuće stepenište.

Moguće je montirati sve inačice pozornica na visini od 0,50 m, 1,00 m ili 1,50 m.

Točka br. 2:

Visina pokrova, mjereno od pozornice, iznosi na bokovima 4 m, a na sljemenu 5,50 m.

Pokrov se može montirati na slijedećim pozornicama (u m):              

- 10x2,12x2,

- 10x4,12x4,

- 10x6,12x6,

 -10x8,12x8

Točka br. 4:

Podest je pozornica različitih veličina, max. visine 0,40 m, montirana bez ograde i stepeništa (s mogućnošću montaže na osnovnu pozornicu - praktikabli). 

Točka br. 6:

Zaštitno sigurnosna ograda visine 1 m, montirana ispred ili iza pozornice na udaljenosti od 1 ili 2 m, dužine po zahtjevu Korisnika. 

Točka br. 7:

Korisnik dužan je dostaviti shemu postave stolica nemanje 7 dana prije početka programa.

- Arena: Korisnik je dužan snositi troškove najma te  postavljanja i raspremanja stolica prema dostavljenoj shemi, a obračun se radi ovisno o radnim satima/traženom broju stolica.

- Ostale lokacije: Cijena najma do 50 stolica uključuje postavljanje po dostavljenoj shemi. Iznad 50, Korisnik snosi troškove najma te  postavljanja i raspremanja stolica prema dostavljenoj shemi, a obračun se radi ovisno o radnim satima/traženom broju stolica.

Maksimalan broj stolica je:

Plave 1900 / metalni nosači / 3 stolice po nosaču

Crne 350 / pojedinačne

Točka br. 8:

Na zahtjev Korisnika moguće je izraditi konstrukcije drugih konfiguracija, odnosno pružiti tehničke usluge. Cijena po ponudi.

Točka br. 9:

               - metalne tranzene duž 2 m

               - metalne tranzene duž 2,5 m

               -  drvene rampe duž 3,5 m

Cijena najma uključuje dovoz na lokaciju. Slaganje tranzena i rampi odvojeno se naplaćuje.

Točka br. 18:

1. Najam kućice uključuje prijevoz do lokacije, montažu, demontažu i povrat.

2. Popusti za višednevni najam na ISTOJ lokaciji:

  • Do 10 dana korisnik svaki sljedeći dan plaća 15% cijene najma za 1. dan
  • 11 – 15 dana korisnik svaki sljedeći dan plaća 10% cijene najma za 1. dan
  • Najam duži od 15 dana: po ponudi

3. U slučaju štete na kućici, korisnik je dužan platiti puni iznos popravka i druge gubitke koji bi nastali zbog oštećenja, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja kućice za vrijeme trajanja popravka, ali najviše do 30 dana.

U slučaju potpunog uništenja ili krađe kućice, odnosno drugih okolnosti radi kojih korisnik nije u mogućnosti po završetku najma vratiti kućicu, korisnik će platiti punu vrijednost kućice i to nabavnu vrijednost nove, a prema ponudi dobavljača, kao i druge gubitke koji bi zbog toga nastali, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma, ali najviše do 30 dana.

4. Korisnik ne smije prenijeti prava ili obaveze na treće osobe, niti smije otuđiti kućicu, dijelove ili opremu  ili vršiti bilo kakve preinake na kućici.

Točka br. 20:

Plakati formata B3, B2 i B2 se lijepe. Plakatiranje formata 125x250 vrši se isključivo letvicama, bez lijepljenja.

Za plakate formata 125x250 za svaki sljedeći plakat odobrava se popust od 50%.

Naručitelj se obvezuje, uz prethodni dogovor, dostaviti min. 10% plakata više od ugovorenog broja plakata.

 

II. OSTALO

1. Svi dodatni radovi koji nisu navedeni u ovom Cjeniku obračunavaju se posebno, na temelju ponude prihvaćene od strane Korisnika.

2. Komercijalni popusti

2.1. Za višednevno korištenje opreme za isti program smanjuje se trošak najma za 80% od obračuna za prvi dan najma.

2.2. Prema kategorijama kupaca

- Kupci I. kategorije (kupci sa godišnjim prometom iznad 8.000 EUR i uzastopnom suradnjom dužom od 5 godina) - u iznosu do 90% za stavke: 1. , 2., 5., 8., 11.1, 12.1., 12.2., 15.1.  te do 70% popusta za stavke 18.

-  Kupci II. kategorije (kupci sa godišnjim prometom do 8.000 EUR i uzastopnom suradnjom dužom od 3 godine) - u iznosu do 75% za stavke: 1. , 2., 5., 8., 11.1, 12.1., 12.2., 15.1. te do 70% posto popusta za stavke 18.

2.3. Za lokacije sa stalnom postavom pozornice (Arena, Malo rimsko Kazalište i Kaštel) odobravaju se popusti do 75% cijene najma za svaki idući program.

3. U slučaju otkazivanja programa zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga, a usluge montaže su obavljene, Korisnik je dužan snositi ugovorene troškove u cijelosti.

4. Korisniku koji zbog vremenskih nepogoda održava isti program prvi naredni dan, Pula Film Festival omogućuje pravo korištenja ugovorene i montirane opreme bez dodatne naknade, ako time ne narušava odnose prethodno ugovorenih odnosa sa drugim Korisnikom i uz suglasnost Arheološkog muzeja Istre za programe u Areni, odnosno, temeljem odobrenja za korištenje javnih površina izdanog od nadležnog upravnog odjela Grada Pule.

5. Korisnik se obvezuje fizički osigurati iznajmljenu opremu i to od dana početka do dana završetka najma.

6. Korisniku ili njegovim partnerima i podizvoditeljima nije dozvoljena nikakva intervencija na unajmljenoj opremi te Korisnik u cijelosti snosi eventualno stvarno nastalu štetu od nestručnog načina korištenja, vandalizma, krađe, odnosno drugog oblika oštećenja.

7. Za izvršene usluge Korisniku će se ispostaviti faktura s rokom plaćanja od 30 dana.

Upravno vijeće Pula Film Festivala