Cjenik najma tehničke opreme i usluga u € i kn u pdf obliku   


Sve cijene izražene su u eurima i kunama (tečaj: 1 € = 7,53450 kn).


I. OSNOVNA POSTAVA OPREME U ARENI I PPMI (KAŠTEL)

  NAZIV OPREME  Jedinična mjera Jedinična veličina Cijena po danu po jedinici mjere u EUR PDV 25% Ukupno EUR Ukupno KN
1. Pozornica Arena 309 m2
- osnovna postava
m2 1 9,29 2,32 11,61 87,50
2. Stolice Arena
- osnovna postava
 komada 1 0,66 0,17 0,83 6,25
3. Pozornica Kaštel 48m2
- osnovna postava
m2 1 9,29 2,32 11,61 87,50

Pojašnjenja:
Točka br. 1: Osnovna postava podrazumijeva veličinu pozornice 22,88x13,51m, visine 1,50m s pripadajućom ogradom visine 1m te pripadajućim stepeništem. Svaka izmjena veličine pozornice (povećanje ili smanjenje) podrazumijeva dodatni trošak Korisniku u iznosu od 9,29 eur/m2 (70,00 kn/m2). Osnovna postava podrazumijeva pozornicu montiranu 1. 6. - 31. 8. tekuće godine, a van tog termina se smatra dodatnim najmom i posebno se ugovara.

Točka br. 2: Osnovna postava podrazumijeva unesene i posložene stolice po shemi osnovne postave. U slučaju da Organizator zahtijeva drugačiju shemu postave ili stolice nisu potrebne za realizaciju programa, Korisnik snosi trošak obračunatih radova. Maksimalni broj stolica iznosi 1.950 komada uključujući sve lože.

Točka br. 3: Osnovna postava podrazumijeva veličinu pozornice 8x6 m, visine 1,00 m s pripadajućom ogradom visine te pripadajućim stepeništem. Svaka izmjena veličine pozornice (povećanje ili smanjenje) podrazumijeva dodatni trošak Korisniku u iznosu od 9,29 eur/m2 (70,00 kn/m2). Osnovna postava podrazumijeva pozornicu montiranu 1. 6. - 31. 8. tekuće godine, a van tog termina se smatra dodatnim najmom i posebno se ugovara.


II. DODATNA OPREMA I USLUGE U ARENI ILI NA DRUGIM LOKACIJAMA     
  NAZIV OPREME  Jedinična mjera Jedinična veličina Cijena po danu po jedinici mjere u EUR PDV 25% Ukupno EUR  Ukupno KN
1. Pozornica pokretna, osnovni postav,
veličina 12,45x8,28 m
 m2 1 9,29 2,32 11,61  87,50
2. Pokrov uz pripadajuću pokretnu pozornicu
max. veličine 12,45x8,28 m
m2 1 6,64 1,66 8,30 62,50
3. Pokrov pozornice Arena m2 1 9,29 2,32 11,61 87,50
4. Dodatne stepenice            
4.1. Dodatne stepenice 1 m širine - gazište kom 1 2,65 0,66 3,32 25,00
4.2. Dodatne stepenice 1,50 m širine - gazište kom 1 3,98 1,00 4,98 37,50
4.3. Dodatne stepenice 2 m širine - gazište kom 1 5,31 1,33 6,64 50,00
5. Podesti raznih veličina m2 1 6,64 1,66 8,30 62,50
6. Tornjevi            
6.1. Tornjevi baze 2x2 m -
visina bez statičkih ojačanja
1 m   13,27 3,32 16,59  125,00
6.2. Tornjevi baze 3x3 m - 
visina bez statičkih ojačanja
1 m   19,91 4,98 24,89  187,50
7. Zaštitno-sigurnosna ograda ispred pozornice 
visine 1 m 
m. dužni   13,27 3,32 16,59 125,00
8. Stolice kom 1 0,66 0,17 0,83 6,25
9.  Ostale konstrukcije i usluge po zahtjevu     Po ponudi      
10. Tranzene i rampe kom 1 2,65 0,66 3,32 25,00
11. Gazebo šator 4x4 m  kom 1 132,72 33,18 165,90 1.250,00
12. Prijevoz za potrebe programa tura 1 39,82 9,95 49,77 375,00
13. Kupolasta krovna konstrukcija kom 1 464,53 116,13 580,66 4.375,00
14. Cerada za kupolastu krovnu konstrukciju kom 1 132,72 33,18 165,90 1.250,00
15. Barski stol kom 1 5,31 1,33 6,64 50,00
16. Filmsko platno Arena,postavljeno, 22,5x9,5m kom 1 1.327,23 331,81  1.659,04 12.500,00
17. Montaža/demontaža/najam filmskog platna Arena, 22,5x9,5m kom 1 15.263,12 3.815,78 19.078,90  143.750,00
17.a Svaki sljedeći dan najma platna iz točke 17. kom 1 1.327,23 331,81  1.659,04 12.500,00

Napomena:
U cijenu najma opreme iz točaka I. i II. nisu uključeni troškovi prijevoza.

Pojašnjenja:
Točka br. 1: Cijena najma pozornice, visine 1,50m, podrazumijeva i pripadajuću ogradu visine 1m i jedno pripadajuće stepenište.
Po želji Korisnika moguće je montirati pokretnu pozornicu maksimalne veličine 309 m2.
Pula Film Festival je u mogućnosti, unutar maksimalne veličine, montirati sve inačice pozornica na visini od 0,50m; 1,00m ili 1,50m.

Točka br. 2: Visina pokrova, mjereno od pozornice, iznosi na bokovima 4m, a na sljemenu 5,50m.
Pokrov se (unutar nabrojenih pozornica) može montirati na slijedećim pozornicama (u m):
- 10x2,12x2,
- 10x4,12x4,
- 10x6,12x6,
- 10x8,12x8

Točka br. 3: Pokrov se montira isključivo nad pozornicom veličine 22,88 x 13,51 m, bočnom i leđnom konstrukcijom. Visina od pozornice do pokrova maksimalno iznosi 6,80 m. 

Točka br. 4: Cijena najma pozornice podrazumijeva i jedno pripadajuće stepenište. Na zahtjev Korisnika montiraju se dodatna stepeništa raznih širina i broja gazišta. 

Točka br. 5: Podest je pozornica različitih veličina, max. visine 0,40m, montirana bez ograde i stepeništa (s mogućnošću montaže na osnovnu pozornicu (praktikabli). 

Točka br. 6: Najveća dozvoljena visina tornjeva, montiranih na čvrstu vodoravnu podlogu, bez dodatnih statičkih ojačanja iznose: 
- toranj baze 2x2m - visina 6m 
- toranj baze 3x3m - visina 8m 

Točka br. 7: Zaštitno sigurnosna ograda visine 1m, montirana ispred ili iza pozornice na udaljenosti od 1 ili 2 m, dužine po zahtjevu Korisnika. 

Točka br. 8: Stolice se iznajmljuju posložene po shematskom prikazu zadanom od strane Korisnika. Maksimalni broj stolica iznosi 1.950 komada. 

Točka br. 9: Pula Film Festival je, na zahtjev Korisnika, u mogućnosti izraditi konstrukcije drugih konfiguracija odnosno pružiti tehničke usluge. Cijena po ponudi. 

Točka br. 10: Pula Film Festival iznajmljuje:
- metalne tranzene dužine 2 m 
metalne tranzene dužine 2,5 m
- drvene rampe dužine 3,5 m 

PLAKATIRANJE

  Broj dana  Format Jed.mjere Cijena u EUR PDV  Ukupno EUR Ukupno KN
1. do 5 B3 kom 1,33 0,33 1,66 12,50
2. do 7  B3 kom 1,59 0,40 1,99 15,00
3. do 15 B3 kom 1,99 0,50 2,49 18,75
4. >15 B3 kom Po ponudi      
5. do 5 B2 kom 1,59 0,40 1,99 15,00
6. do 7 B2 kom 1,99 0,50 2,49 18,75
7. do 15 B2 kom 2,65 0,66 3,32 25,00
8. >15 B2 kom Po ponudi      
9. do 5 B1 kom 1,99 0,50 2,49 18,75
10. do 7 B1 kom 2,65 0,66 3,32 25,00
11. do 15 B1 kom 3,32 0,83 4,15 31,25
12. >15 B1 kom Po ponudi      
13. do 5 125x250 cm kom 7,96 1,99 9,95 75,00
14. do 7 125x250 cm kom 10,62 2,65 13,27 100,00
15. do 15 125x250 cm kom 15,93 3,98 19,91 150,00
16. >15 125x250 cm kom Po ponudi      

Napomene:

Za polegnute formate B3, B2 i B1 cijena se uvećava za 10%.
Plakati formata B3, B2 i B2 se lijepe. Plakatiranje formata 125x250 vrši se isključivo letvicama, bez lijepljenja.
Naručitelj se obvezuje, uz prethodni dogovor, dostaviti min. 10% plakata više od ugovorenog broja plakata.


NAJAM DRVENIH KUĆICA

  Dimenzija kućice/lokacija  Cijena za 1 dan u EUR PDV 25% Ukupno EUR Ukupno KN
1. 2x2m, 4m²        
  Grad Pula 265,45 66,36 331,81 2.500,00
  Vanjske lokacije* 331,81 82,95 414,76 3.125,00
2. 3x2m, 6m²        
  Grad Pula 331,81 82,95 414,76 3.125,00
  Vanjske lokacije* 398,17 99,54 497,71 3.750,00
3. Heksagon 8m²        
  Grad Pula 464,53 116,13 580,66 4.375,00
  Vanjske lokacije* 530,89 132,72 663,61 5.000,00

*Maksimalno 10 km izvan područja Grada Pule

1. Najam kućice uključuje prijevoz do lokacije, montažu, demontažu i povrat.

2. Popusti za višednevni najam na ISTOJ lokaciji:

                      • Do 10 dana korisnik svaki sljedeći dan plaća 15% cijene najma za 1. dan
                      • 11 – 15 dana korisnik svaki sljedeći dan plaća 10% cijene najma za 1. dan
                      • Najam duži od 15 dana: po ponudi

3. Za korištenje kućica tijekom manifestacije Prosinac u Puli te za manifestacije od interesa Grada Pule, cijene se donose posebnom odlukom.

4. U slučaju štete na kućici, korisnik je dužan platiti puni iznos popravka i druge gubitke koji bi nastali zbog oštećenja, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma zbog nekorištenja kućice za vrijeme trajanja popravka, ali najviše do 30 dana.

U slučaju potpunog uništenja ili krađe kućice, odnosno drugih okolnosti radi kojih korisnik nije u mogućnosti po završetku najma vratiti kućicu, korisnik će platiti punu vrijednost kućice i to nabavnu vrijednost nove, a prema ponudi dobavljača, kao i druge gubitke koji bi zbog toga nastali, uključujući i izgubljenu dobit u visini dnevnog najma, ali najviše do 30 dana.

5. Korisnik ne smije prenijeti prava ili obaveze na treće osobe, niti smije otuđiti kućicu, dijelove ili opremu ili vršiti bilo kakve preinake na kućici.


III. OSTALO

1. Korištenje opreme i usluga uređuje se Ugovorom kojeg Korisnika sklapa s Javnom Ustanovom Pula Film Festival, najkasnije 8 dana prije početka korištenje opreme i usluga. 

2. Svi dodatni radovi koji nisu navedeni u ovom Cjeniku obračunavaju se posebno, na temelju ponude prihvaćene od strane Korisnika. 

3. Za višednevno korištenje opreme za isti program smanjuje se trošak najma za 80% od obračuna za prvi dan najma. 

4. U slučaju otkazivanja programa zbog vremenskih nepogoda ili drugih razloga, a usluge montaže su obavljene, Korisnik je dužan snositi ugovorene troškove u cijelosti. 

5. Ukoliko Korisnik zbog vremenskih nepogoda održava isti program prvi naredni dan, Pula Film Festival omogućuje pravo korištenja ugovorene i montirane opreme bez dodatne naknade, ako time ne narušava odnose prethodno ugovorenih odnosa sa drugim Korisnikom i uz suglasnost Arheološkog muzeja Istre za programe u Areni, odnosno, temeljem odobrenja za korištenje javnih površina izdatog od nadležnog upravnog odjela Grada Pule. 

6. Korisnik se obvezuje fizički osigurati opremu iz Ugovora i to od dana početka najma do dana završetka najma. 

7. Korisniku ili njegovim partnerima i podizvoditeljima nije dozvoljena nikakva intervencija na unajmljenoj opremi te Korisnik u cijelosti snosi eventualno stvarno nastalu štetu od nestručnog načina korištenja, vandalizma, krađe odnosno drugog oblika oštećenja. 

8. Za izvršene usluge Korisniku će se ispostaviti faktura s rokom plaćanja od 30 dana.