Temeljni akti

Statut Javne ustanove Pula Film Festival

Odluka o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival


Upravno vijeće

Zapisnik 22. sjednice

Zapisnik 21. sjednice

Zapisnik 20. sjednice

Zapisnik 19. sjednice

Zapisnik 18. sjednice

Zapisnik 17. sjednice

Zapisnik 16. sjednice

Zapisnik 15. sjednice

Zapisnik 14. sjednice

Zapisnik 13. sjednice

Zapisnik 12. sjednice

Zapisnik 11. sjednice

Zapisnik 10. sjednice

Zapisnik 9. sjednice

Zapisnik 8. sjednice

Zapisnik 7. sjednice

Zapisnik 6. sjednice

Zapisnik 5. sjednice

Zapisnik 4. sjednice

Zapisnik 3. sjednice

Zapisnik 2. sjednice

Zapisnik 1. sjednice


Izvješća

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022. - .pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022. - .csv

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021. - .pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2021. - .csv

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020. - .pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2020. - .csv

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019. - .pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2019. - .csv

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018. - .pdf
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2018. - .csv


Financijski planovi

Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2022. godinu i financijski plan za 2023. godinu

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE ZA 2022. GODINU

FINANCIJSKI PLAN USTANOVE ZA 2021. GODINU


Godišnji planovi

Godišnji plan rada za 2022. godinu

Godišnji plan rada za 2021. godinu

Godišnji plan rada za 2020. godinu


Izvori financiranja

Izvori financiranja tijekom 2022. godine

Izvori financiranja tijekom 2021. godine

Izvori financiranja tijekom 2020. godine


Izvješća revizora

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2021. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2020. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2017. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu preuzmite OVDJE.

Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2015. godinu preuzmite OVDJE.