Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi s gospodarskim subjektom ako čelnik tijela ili član upravnog ili nadzornog tijela tog naručitelja kao privatna osoba te sa njim povezane osobe (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) kao privatne osobe istovremeno s obnašanjem dužnosti, u tom gospodarskom subjektu: 

obavlja upravljačke poslove ili je vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjelujem u upravljanju odnosno kapitalu sljedećih gospodarskih s više od 0,5%. 

Ugovori sklopljeni protivno navedenoj odredbi, ništetni su.

Gospodarski subjekti s kojima naručitelj Pula Film Festival ili s njim povezane osobe ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011) jesu: 

Obrt TOP PROGRAM, vl. Nikola Milat, Put za Marleru 22, Ližnjan

SANI.TRES d.o.o., Dobricheva 17, Pula


Planovi nabave

Prijedlog plana nabave Pula Film Festivala za 2023. godinu preuzmite ovdje. 

Plan nabave Pula Film Festivala za 2022. godinu preuzmite ovdje. 

Plan nabave Pula Film Festivala za 2021. godinu preuzmite ovdje. 


Pregled sklopljenih ugovora

Pregled sklopljenih ugovora pogledajte ovdje. 


Jednostavna nabava

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave preuzmite ovdje.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave preuzmite ovdje.


Aktualni pozivi i natječaji

Trenutno nema aktualnih poziva i natječaja.


Završeni postupci

Poziv na dostavu ponuda - ČIŠĆENJE POSLOVNIH PROSTORA 2023.

Čišćenje poslovnih prostora 2023. prilog 2 - Troškovnici

Poziv na dostavu ponuda - ZAŠTITARSKE, ČUVARSKE I REDARSKE USLUGE - ADVENT 2022.

Poziv na dostavu ponuda - RASVJETA - ADVENT 2022

Poziv na dostavu ponuda - OZVUČENJE - ADVENT 2022